Använd informationstekniken smart

IT

Tycker du att IT är svårt?

Det behöver det inte vara. Här på dator-it.se reder vi ut vad det handlar om, men vi hoppas också att den som tycker att det mesta är lätt ska hitta något intressant på sajten.

Från fax till streaming

De som är yrkesverksamma idag har upplevt en teknisk utveckling som är minst sagt svindlande. Det är svårt att tänka sig att den tekniska utvecklingen kommer att gå lika snabbt de kommande 30 åren som de senaste 30 åren. Men ärligt talat: finns det något som tyder på en avtrappning?

Elektrisk skrivmaskin, ordbehandlare och fax. Det är ord som är svåra att första för många som är födda på 90-talet eller senare. Men det är inte länge sedan som de var en viktig del av informationsteknologin, ett ord som man heller inte hör särskilt ofta idag. Men dess förkortning, IT, den hör man oftare.

IT syftar på alla typer av teknologi som underlättar kommunikation mellan människor på olika sätt. Och det går inte att komma ifrån att många av de teknologier som idag blivit obsoleta gjorde stor skillnad när de kom. Faxen har t.ex. haft större betydelse än Twitter för många arbetsplatser, och även i många människors vardag. Den kan tjäna som ett exempel på för sin tid avancerad, och framför allt smart, informationsteknologi.

Faxen

Före e-mail fanns fax, en förkortning för faksimil. Den kan lättast beskrivas som en kombinerad telefon, scanner och skrivare. Från en fax kunde man skicka texter och bilder till andra faxar, över det vanliga telefonnätet. Ibland användes samma nummer för både telefon och fax, ibland hade man två olika nummer. Det var inte en maskin som särskilt många hade hemma, åtminstone inte i Sverige, men på de flesta arbetsplatser fanns det en fax. I länder där handskrivna brev fortfarande står högt i kurs är faxen väl använd även idag.

En nackdel med faxen var dock att den, precis som mejl, kunde användas för marknadsföring. Det gick att skicka reklamblad till en fax, som då skrev ut dem, och hade man riktig otur var bläcket slut när man sedan fick ett viktigt meddelande.

Teknologin som låg till grund för faxen började utvecklas vid mitten av 1800-talet, alltså ungefär samtidigt som telefonin. Den första kommersiella faxen gjorde dock entré först på 1960-talet.

E-post

Användningen av e-post, i dagligt tal oftast mejl, har förändrats till sin natur, men de flesta av oss skickar nog fler mejl idag än någonsin tidigare. Det är svårt att tänka sig ett arbetsliv utan mejl, medan privat kommunikation idag till stor del sköts med sociala medier. Det betyder dock inte att mejlen har spelat ut sin roll i privatlivet. För att kunna öppna ett konto på sociala medier krävs en mejladress, och det är till den som återställningsmejlet skickas om man glömmer bort sitt lösenord.

Dessutom ser vi att allt mer konfidentiell information skickas via mejl, men inte via vanliga servers utan via speciella tjänster med högre säkerhet. Den svenska tjänsten Kivra används redan av flera myndigheter som vill skicka ut information till medborgarna. För att öppna ett konto där krävs dock en vanlig mejladress.

Ytterligare ett exempel på en ny teknik är streaming, som håller på att ersätta både cd-skivor och linjär-tv. Det händer helt enkelt otroligt mycket inom IT, och framtiden bjuder på många spännande innovationer.