Myter & sanningar om batterier

Det finns många myter om batterier. Men vilka stämmer? Kräver de olika laddare? Har batterier en begränsad livslängd? Och tar de slut fortare när de existerar i extrem kyla? Kan batterier verkligen explodera?

Runda, platta. Stora eller små. Vissa är enorma och finns i bilar. Andra är av sorten mer vanliga batterier helt enkelt. En del består av den giftiga metallen kadmium och är så små att de får plats i en liten klocka. Dessa batterier kan vara platta, runda och likna små piller. Men alla fungerar på samma sätt och består av olika delar som varierar. Däremot så är principen alltid samma. Man pratar om två olika delar, eller poler kanske snarare. En anod och en katod. En positiv anod och en negativ katod! En pluspol och en minuspol med andra ord. Olika batterier har olika typer av material som utgör basen för anoden eller katoden. Det rör sig ofta om någon av metallerna i grupp 1 eller 2 i det periodiska systemet, som till exempel magnesium, zink eller kadmium. Även litium är ett material. Anoden är som sagt positiv och består av ett ämne som har en så kallad valenselektron. Alltså en elektron att avge. Omvänt så kan katodmaterialet ta upp en elektron, och består därför av ämnen i en annan grupp, exempelvis mangandioxid.

Myter som inte alls är myter om batterier

Något som tidningen PC för alla listar är vanliga myter om batterier, men även vilka myter som faktiskt inte alls är myter utan som stämmer. En myt som stämmer är till exempel att batterier behöver laddas ur helt innan de laddas upp på nytt. Annars så slits batteriet ut tidigare. Det beror på att om ett batteri laddas ur till hälften till exempel så bildas det faktiskt små kristaller på elektroderna som finns i batteriet. Det gör i sin tur att batteriets elektroders yta blir mindre, något som ger en försämrad laddningskapacitet. Att ladda ur batterierna helt gör att kristallbildningen åtminstone inte blir lika omfattande som om man inte laddar ur sitt batteri. Ytterligare en annan myt som också stämmer och därmed egentligen inte alls är en myt är att olika batterier är olika väl fungerande. Det beror på att batterierna tillverkas med olika metoder och i olika slags fabriker. Dessutom kan råmaterialen skilja sig åt. Så även om typen är densamma kan saker som tillverkningsmetoder och material spela roll.